University of Southern Denmark
World of VISL -> VISL Folkeskole  Visual Interactive Syntax Learning  
Syddansk Universitet
 
 

Folkeskole

VISL-Folke er et VISL-initiativ, der retter sig mod folkeskolerne. Grundliggende grammatiske begreber formidles igennem interaktive spil og internet-baseret undervisning, og abstrakte læringsindhold søges gjort konkret og håndgribeligt for hele tiden at trække på flere sanser og flere intelligenser. Således bruges fx. et farvekodningssystem for ordklasserne, med blålig-grønne farver for stabile, tingslige ord (navneord/substantiver og tillægsord/adjektiver), mens udsagnsordene/verberne får tildelt den aktiv-dynamiske røde farve. En væsentlig styrke ved VISL-systemet er at der bruges eet universelt grammatisk system for alle sprog og alle niveauer - eleven har altså, så at sige, aldrig "spildt" et stykke læring, idet de samme kategorier og betegnelser bruges i tilsvarende VISL-moduler for gymnasier og universitetet. Niveauforskellen ligger udelukkende i den systematiske forenkling hhv. underspecificering af begreberne, og i kompleksiteten i det sproglige materiale, der arbejdes med i en given pædagogisk-didaktisk kontekst.

Sentence Lab


Edutainment / Games


Quizzes

Grammy

 


Copyright 1996-2018 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version