University of Southern Denmark
-> Grammy exercise solutions  Visual Interactive Syntax Learning  
Syddansk Universitet
 
 
Grammy Home Start Grammy

Løsningsnøgle til øvelserne

 • 2a. Nemme objekter og ét-ords-verbaler (oversigt, objektpronominer)
 • 2b. Vanskelige objekter (oversigt, middelbart objekt)
 • 3. Adverbialer (oversigt, verbalpartikler, bundne adverbialer)
 • 4. Prædikativer (oversigt, være/blive, for/til)
 • 5. Gruppestruktur (typer, kerne vs. adled, navne, sammenligninger, apposition)
 • 6. Paratagmer (oversigt, hverken/både, ellipse, flertydighed)
 • 7. Verbalgruppen (oversigt, verbalpartikler, hjælpeverber, infinitivmærke i forskellige sprog)
 • 8. Ledsætninger (typer, infinitte sætninger, sætninger uden verbum, sammenligning)
 • 9. Infinitiver og formelt subjekt (oversigt, infinitivsætninger, situativt/foreløbigt subjekt)
 •  


  Copyright 1996-2017 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version